За Ателие "Мелотония"

Ателието "Мелотония", е създадено с обич към музиката и човешката личност, както и със стремеж към подпомагане на всеки, който бихме могли да подпомогнем и на всеки, който би се нуждал от нашата подкрепа. Ателието "Мелотония" е както наш, така и ваш "подкрепящ и здрав музикален чадър".

 

Кои сме ние

 

Панайотис Евангелу и Марта Хрисостому са музикални терапевти завършили в Национална Музикална Академия "проф. Панчо Владигеров", където се изучава специалността "Музикотерапия". Изучили са и отлично завършили следните предмети:

психология, психофизиология и психопатология, анатомия и физиология, музикотерапия, езикът на музиката, музикална психология, музикална литература, възприятие и въздействие на музиката, музикална естетика, арт терапия, история на изкуството, семиотика.

 > Извън Академичната програма са участвали и успешно завършили:
 .курс по музикотерапия 1-ва част и 2-ра част (2012-2013)
 . 15-часов курс по Евритмия
 . семинар по Експресивна Арт Терапия
 . практически семинар „Орф-Шулверк“ - иновативна практика
 . конференция на тема „Общество - Деца със специални нужди“
 . други

 

Това е досегашният опит на нашите специалисти в областта на Музикалната терапия:

 

 - Практика в дневен център за деца с проблеми от аутистичен спектър "Дъга" от октомври 2015 до днес.

 

 - Практика в дневен център за деца с увреждания "Св. Врач" от септември 2015 до днес.

 

 - Практика в клуб Слънчогледи - Работа с деца със специални образователни потребности от 2014 до днес.

 - Работа по Европейски проект в Частно Основно Училище „Джани РоДари“, за период от 7 месеца с деца и юноши:
с аутизъм
с хиперактивност
с умерена умствена изостаналост
с дизартрия
с ДЦП (детска церебрална пареза)
с умствени увреждания
с агресия
със СОП (специални образователни потребности)
с говорни нарушения

 

 - Академична практика в Психиатрична болница „проф. Н. Шипковенски“ - отделение за рехабилитация, за период от 7 месеца с пълнолетни, психично болни хора.

 - Доброволна работа в Център Ателие „Николай Шмиргела“ за период от 4 месеца с деца и юноши в неравностойно положение, деца и юноши с увреждания и изоставени деца.

 

 - Доброволна работа във Фондация „Св. Стефан“ (Кипър) - за защита на хора с умствени увреждания, интелектуален дефицит и психични заболявания, за период от 2 месеца с пълнолетни хора, живеещи в пансиона.

 

 - Доброволна работа във Фондация „Богородица“-К.И.Ф.А. Надежда“ (Кипър) - дневен център за хора с Церебрална Парализа и/или психични разстройства и/или аутизъм, за период от 1 месец с младежи в дневния център на фондацията.

 

 - Доброволна работа в Училище за деца с увреден слух „проф. Денчо Денев“, за период от 2 месеца с деца с увреден слух.

други...

 

 

 

 

 

 

*Важно: Музикотерапевтичното Ателие "Мелотония" е достъпно за лица, ползващи инвалидна количка или други помощни средства.

*В Музикотерапевтичното Ателие "Мелотония", сесиите могат да се провеждат на три езика: Български, Английски, Гръцки.