Често задавани въпроси

 

1. Как се практикува музикотерапията?

- Музикотерапията се практикува като индивидуални и групови сесии, т.е. работа между клиент/-ти и терапевт/-ти. Сеансът започва с разчитане на психиката и тялото т.е. откриване на напреженията в тях.

2.Трябва ли да съм музикант, за да мога да участвам в една музикотерапевтична сесия и да се възползвам от Музикотерапията?

- Не, не са задължителни никакви професионални знания по музика. Всеки може да участва в музикотерапевтичните сесии и да се възползва от Музикотерапията.

3. Може ли да се постави диагноза чрез Музикотерапия?

- Не, в Музикотерапията не се поставят диагнози и никой музикотерапевт няма право на това.

4. Може ли човекът да се излекува напълно, използвайки Музикотерапия като метод за лечение?

- Музикотерапията се използва като подпомагащ метод за терапия и не може да бъде единственият начин на терапия на каквато и да е била болест / нарушение и др. Това е вторична терапия.

5. Според какво се решава броят на сеансите и начина, по който ще се работи с посетителите в ателието?

- Работата е дълбока и дълга и броя на сеанси се определия според нуждите на всеки клиент. В областта на Музикотерапията няма готови рецепти, които действат на всички по един и същ начин. Музикотерапевтът е длъжен да търси и да открие това, което най-добре действа на всеки уникален индивид - уникалната за всеки музикална терапия.

6. Ако някой няма поставена диагноза може ли да дойде?

- Да, разбира се! Ние не работим толкова според диагнозите, колкото според самия човек и неговите възможности.

7. По един и същ начин ли се работи с всичките клиенти?

- Не, не се работи по един и същ начин с всичките клиенти, а за всеки се приготвя индивидуален план според неговия профил / статус.

8. А планът, който се приготвя, винаги ли се следи или може да се промени?

- Да, началният план може да се промени според изискванията на клиента или на дадената ситуация.

9. При всички по един и същ начин ли действа музикотерапията?

- Не, музикотерапията действа различно на всеки и очакваните резултати не могат да бъдат същи на всички индивида.