​Алтернативни методи на терапия в помощ на деца със специални потребности.

Интервю в БНР Благоевград, за алтернативни методи на терапия в помощ на деца със специални потребности.

man-70356_640

Музикотерапията и нейното благотворно влияние при деца с ДЦП: обяснява Марта Хрисостому, музикотерапевт.

http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100520562/dnes-12022015-g