Month: August 2014

Още малко за Музикотерапията

  Още от древността музиката се е използвала като средство за овладяване силата на природата, за смекчаване гнева на божествата и лекуване на болестите. Първите писмени сведения относно приложението на музикотерапията с лечебна цел са открити в стари египетски папируси, а възникването на първите теории за музикотерапия е свързано с разцвета на гръцката антична култура. Read More …

Музикотерапия – професията на музиката от сърцето

Една ценна и полезна статия съдържаща в себе си много интересна информация за музикотерапията. Публикувана е от нашата колежка и приятелка Райна Хинчев. Музикотерапията е процес ръководен от квалифициран музикотерапевт, който използвайки елементите на музиката цели да подобри физическото, психическото, социалното и когнитивното състояние на хората. Тя пряко влияе и въздейства върху различни: хронични, неврологични, психиатрични заболявания, терминални болести, психологически травми, Read More …

Музиката като средство за комуникиране с деца с аутизъм.

    Професор с аутизъм използва музиката за да помогне на деца с аутизъм  Стивън Шор, преподавател по специално образование в “Аделфи” университет, разделя времето си между подготвянето на дипломирани студенти да преподават, както и използването на музика за да комуникира с деца, които живеят с аутизъм. Той има докторска степен в областта на образованието Read More …