Month: February 2015

От едно дете с аутизъм

Здравейте, аз съм дете с аутизъм… Здравейте, Аз съм дете с аутизъм. Не, моля Ви… Не съм луд. Не съм и невъзпитан. Не Ви обръщам внимание, защото си имам свой свят, а в него се случват неща, които не разбирате. Чувам понякога, че говорят за мен по странен начин – „Това е С…., на 3 Read More …

​Алтернативни методи на терапия в помощ на деца със специални потребности.

Интервю в БНР Благоевград, за алтернативни методи на терапия в помощ на деца със специални потребности. Музикотерапията и нейното благотворно влияние при деца с ДЦП: обяснява Марта Хрисостому, музикотерапевт. http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100520562/dnes-12022015-g