Month: December 2015

Нека обсъдим някои често срещани митове и факти за децата от аутистичния спектър.

Митове и факти за децата от аутистичния спектър. Въпреки че напоследък е повишено общественото внимание към темата за аутизма, човек би помислил, че хората проявят повече разбиране. Не особено. Старите митове умират трудно. Да, на проблема вече се отдава повече значение и внимание. Съществува разбиране относно популярните симптоми. Но много хора живеят без да познават Read More …